Your target disclosed
Uw doelgroep ontsluierd
Votre cible devoilee

Nieuws

Nieuws geomarketing luxemburg

Groot-Hertogdom Luxemburg

Naar aanleiding van vele expansieprojecten bij onze klanten zetten we een geomarketing systeem op voor het Groot-Hertogdom Luxemburg. We digitaliseerden wijken en dorpen om een fijne opdeling van de bevolking te garanderen, lokaliseerden wagen- en voetgangersstromen en verwierven inzicht d.m.v. detailkaarten en terreinbezoeken in de structuur van de steden en shopping centra.

Consumenteninteresses geomarketing

Consumenteninteresses

We ontwikkelden een methode om, op basis van consumentenenquĂȘtes rond aankoopintenties en consumentenvoorkeuren van Bisnode, de relatie te leggen met NIS wijken. Het stelde ons in staat om voor specifieke winkelomgevingen aankoopfrequenties en productvoorkeuren te bepalen. Een voorbeeld van hoe geomarketing aansluit op klassiek marktonderzoek. We pasten dit toe voor de farmaciesector maar het is ook in uw sector realiseerbaar!

Handelsbekkens geomarketing Nederland en Frankrijk

Handelsbekkens in Nederland en Frankrijk

Kijkt u ook over de grenzen heen? Niet alleen investeerden we in kaarten en data van onze buurlanden, ook bepaalden we de voornaamste koopstromen aan de hand van de concentraties in retail. Exploratief geomarketing onderzoek wordt nu ook over de grens mogelijk zonder dat u een tweede partner moet aanspreken.

Passage in shopping centra

Passage in shopping centra

We startten met opnames van de passage in shopping centra. Het is immers belangrijk dat u bewust bent van het concreet aantal bezoekers voor uw deur i.p.v. het aantal bezoekers van het shopping center in zijn geheel.