Your target disclosed
Uw doelgroep ontsluierd
Votre cible devoilee

Hoe kunnen wij u helpen?

Uw cijfers en winkels onthullen meer dan u vermoedt!

Klantadressen leggen bloot in welke wijken consumenten komen, en bvb. ook wat hun inkomen is. Dezelfde gegevens vertellen ons wat de rij- of wandelafstand is tot uw winkels en tot deze van uw concurrenten. Dit alles verklaart waarschijnlijk al veel van de lokale evolutie van uw marktaandeel in uw aantrekkingsgebieden.

Ook voor uw winkels die de passage aanspreken bestaat er veel meer dan enkel een telling van het aantal voetgangers of wagens. Komen ze bvb. wel degelijk voorbij uw winkel in het shopping center? Wie komt er voorbij uw winkel en zijn het steeds dezelfde mensen ... of net niet?

Inplantingsstudies

Hoe beoordeelt u uw vastgoed opportuniteiten? We becijferen graag uw volgend expansieproject. We onderzoeken eerst wat de omzet van uw bestaande winkels verklaart: de residentiële marktvraag, de passage, de concurrentie, … Vervolgens bezoeken we uw mogelijke nieuwe site en de omgeving. We eindigen met een geomarketing-rapport en motivatie van een toekomstige omzet.

Expansiestudies

Dezelfde methode kunnen we toepassen voor België of Luxemburg. Het bezorgt u een prioriteitenlijst waardoor uw expansiemanagers gericht kunnen zoeken naar de meest belovende nieuwe sites. U kent dergelijke geomarketing studies misschien eerder als een "witte vlekken-plan".

Huis-aan-huis bedelingszones

U bedeelt een folder met BD, de Belgische Distributiedienst, of via B-Post. Is dit wel de meest optimale zone? M.a.w. bereikt u, gegeven een bepaalde oplage maximaal uw doelpubliek? Onze ervaring leert dat u met een verschuiving van de zone ofwel een substantiële budgetbesparing kan realiseren, ofwel het klantenbereik drastisch kan verbeteren.

Klantprofielen

Meestal is het klantprofiel slechts een tussenstap in één van onze geomarketing analyses, toch is het voor uw marketingteam bijzonder nuttig uw klantenportefeuille volledig te kennen. Zo ontleden we de standing en de woonomgeving van uw klanten, winkel per winkel. Een opportuniteit om uw assortiment winkel per winkel aan te passen?

se1, se2, socio-economisch dossier, socio-economische vergunning

Socio-economische dossiers

Boven de 400 m² moeten nieuwe verkooppunten bij de gemeente een socio-economische vergunning bekomen. Graag verzorgen we deze vergunningsaanvraag voor u. We zullen vooraf de site bezoeken. Ook nemen we vooraf contact met betrokkenen binnen de gemeente om proactief nota te nemen van gevoeligheden. De doelstelling is te komen tot een vlot leesbare aanvraag, goed geïllustreerd d.m.v. professionele op maat gemaakte kaarten en foto’s en toegespitst op relevante issues.